Holistic coaching and counselling

Kruh empatie

Dátum

team-386673Kruh empatie poskytuje priestor a bezpečné prostredie pre ľudí, ktorí sa chcú učiť byť empatickejší. V moderovanom rozhovore budeme v skupine prakticky zaoberať Metodickou empatiou, vyvíjať empatiu voči druhým – a aj voči sebe. Budeme mať možnosť hlbšie sa ponoriť do svojich problémov, bez posudzovania, kritiky a nevyžiadaných “dobrých rád”. Empatiu budeme dávať aj prijímať.
Príďte si vyskúšať…

Empatiu prijímať:
– chcem sa rozhodovať zo svojho stredu (srdcom)
– nepotrebujem “múdre rady”, chcem iba aby ma niekto vypočul
– zníži sa mi stres, upraví krvný tlak, zlepší dýchanie, uvoľní trávenie
– nechcem sa utopiť v mori trendov a cudzích názorov
– vina, hanba a strach nemajú byť moji radcovia

Empatiu dávať:
– chcem byť lepšia mama, lepší otec, partner, kolega, šéf
– chcem vedieť riešiť konflitky a nedorozumenia
– chcem pomôcť druhým nájsť v sebe to najlepšie
– pre moju prácu je kvalita empatie prínosom

friends-ring

Pre koho je Kruh empatie vhodný:
Každý kto má úprimný záujem vytvárať skutočné medziľudské vzťahy sa môže empatii učiť. Vedome, bez trikov či komplikovaných pomôcok, okamžite použiteľnú v bežnom živote. Kruh empatie je vhodný pre každého, kto chce byť relevantnejší pre svojich blízkych, kto pracuje s ľuďmi, pre všetkých ktorí chcú robiť svoju prácu trvalo udržateľne a nevyhorieť.

Ďalšie
články