Holistic coaching and counselling

Pedagogické poradenstvo

Mama, otec, rodina

Byť rodičom je dar, ale aj výzvou. Občas sa ocitneme v slepej uličke. Občas si pripadáme ako tá „najzlejšia“ matka na svete. Dieťa so svojimi požiadavkami a potrebami nás prevalcuje. Nevieme byť anjelmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Je dobré vedieť o vývine dieťaťa, rozumieť súvislostiam. Je dobré vedieť o sebe, prečo reagujem tak ako reagujem.

Je úplne v poriadku zlyhávať a je úplne v poriadku požiadať o pomoc.

Najčastejšie riešime témy: obdobie vzdoru, odplienkovanie, strachy, hranice, vzťahy v rodine, zlyhávanie v škole, podozrenie odlišný vývin, problémy so zaspávaním, hračky, moje dieťa nekreslí, stravovanie…

Rodičovstvo, materstvo, otcovstvo sú popri partnerských vzťahoch modernou iniciáciou, možnosťou osobného rastu. Buďme vďační našim deťom, že z nás urobili mamu, otca. Dávajú nám príležitosť vyliečiť si staré rany a vyrásť. Naša láska k nim je ozvenou ich lásky k nám.

Škôlka, detský klub, lesný klub, materské centrum, vznikajúca iniciatíva

Zakladáte škôlku, detský klub, lesný klub, komunitné centrum, herničku pre mamy s deťmi?

Chcete sa zorientovať v pedagogických konceptoch, ktoré vám pomôžu čo najlepšie uvidieť dieťa a jeho potreby?

Hľadáte spôsob práce s deťmi, ktorý je vedomý, uchopiteľný, praktický a celostný?

Sú vám blízke hodnoty slobody, rešpektu, lásky k človaku a prírode?

Ako mentorka či poradca vás môžem sprevádzať, jednotlivo i ako kolégium, komunitu. Prednášky, besedy, workshopy, konzultácie. Ušité na mieru vašim potrebám.