Holistic coaching and counselling

Waldorfská pedagogika

“Dieťa v úcte prijať, v láske vychovať, v slobode prepustiť”
“Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen“
(R.Steiner, Oxford, 1922)

Waldorfská pedagogika je výchovná metóda, ktorá svoje východisko nachádza v dieťati,  nie je výchovou “plánov a programov”. Rešpektuje telesné, duševné a duchovné vývojové kroky, tak ako zodpovedajú podstate dieťaťa a sprevádza a podporuje ich. Tak je možné sa vyhnúť nezdravému urýchľovaniu vývoja, ale aj jeho neprimeranému spomaľovaniu.

Waldorfské školy – praktická aplikácia múdrosti o človekuwaldorf-prvacke-a
Prvá Slobodná waldorfská škola bola otvorená v roku 1919 v Stuttgarte (Nemecko) v spolupráci s podnikateľom Emilom Moltom, majiteľom továrne na cigarety Waldorf – Astoria. Rudolf Steiner sa podieľal na založení celej rady škôl, napr. v Dornachu, Kolíne, Essene, Londýne. V období nacistickej diktatúry boli waldorfské školy zakázané, niektoré ukončili svoju činnosť kvôli vonkajším tlakom. Po skončení druhej svetovej vojny začínali prakticky od začiatku. Vo východnom Nemecku (NDR) bola otvorená iba jediná škola v Drážďanoch, ale v roku 1949 ju z politických dôvodov zavreli. V  západnom Nemecku (SRN) sa waldorfské školy rozvíjali vo väčších i menších mestách. Po vojne sa waldorské školy otvárali aj v západnej Európe, v USA, Kanade, v zemiach Južnej Ameriky, na blízkom východe, i v Indii, Japonsku, Austrálii. Po roku 1989 začali vznikať waldorské školy i v postkomunistických krajinách. Waldorfská škola v Bratislave: http://waldorfskaskola.sk/

Prvé waldorfské škôlky boli založené v druhej polovici 20. rokov 20. storočia v Stuttgarte a Hannoveri  (Elisabeth von Grunelius, Klara Hattermann). Viac info (v angličtine) tu:http://www.iaswece.org/waldorf_education/articles_and_resources/The_First_Waldorf_Kindergarten.aspx

Info v slovenčine: https://almasofia.sk/historia/

Charakteristiky waldorfskej pedagogiky podľa IASWECE

Škôlky a iniciatívy na Slovensku: http://www.iwaldorf.sk/