Holistic coaching and counselling

O mne

Kto somBL2

Po rokoch strávených v prostredí financií, headhuntingu a komerčného poradenstva sa mi narodil syn, čo od základov zmenilo moju profesijnú dráhu. Vyštudovala som 4-ročné štúdium waldorfskej pedagogiky a som spoluzakladateľkou a aktívnou silou vo waldorfskej škôlke Hájanka v Bratislave – Petržalke a s kolegyňou sme založili a vedieme Vzdelávanie pre vychovávateľky vo waldorfských škôlkach.  Ukončila som štúdium 3. ročníka v Škole empatie (www.pace.sk) pod vedením Yehudu Tagara. V Škole empatie som študovala od jej založenia na Slovensku. Robím pedagogické poradenstvo a counselling osobného rozvoja – Psychofonetiku, s klientami individuálne a v skupinách. Waldorfská pedagogika aj psychofonetika ma oslovili, pretože poskytujú nástroj hlbokej osobnej i spoločenskej premeny pri zachovaní osobnej slobody a zodpovednosti za svoj rozvoj. 

Celostný pohľad na človeka a empatia sú podľa mňa kľúčom ku vzťahom. Chcem svojou troškou prispievať k tvoreniu slobodných a bezpečných priestorov, v korých sa stále viac môžeme stávať sami sebou a tvoriť tak nové, zmysluplné spoločenstvá.

Ako Psychofonetický counsellor som zapísaná v svetovom zozname: http://www.psychophonetics.com.au/categories/Counselling-Practitioners

Moje aktivity:

Individuálne poradenstvo

Osobný rozvoj – psychofonetika
Pedagogické poradenstvo – waldorfská pedagogika

Aktivity pre skupiny:WHernickaC
Waldorfská pedagogika 0-7r.:
Prednášky, besedy
Semináre
– Waldorfská hernička
– Kruhy empatie (Metodická empatia)

Som hrdá na úspešné ukončenie štúdia psychofonetiky:

Diploma
DIploma
Diploma