Holistic coaching and counselling

Individuálne terapie

Psychofonetika je vedomá práca samého na sebe, ktorá ide presne do príčiny toho, čo chceme riešiť, do hĺbky, na akú je človek práve pripravený a zmeny sú trvalé.

Hľadáte koučing, counseling či terapiu?

V empatickom rozhovore spoločne prejdeme tým, čo je Vašou témou. Pomôžem Vám samotným lepšie spoznať svoje pocity, súvislosti a prípadné rozpory vo Vašej situácii. V bezpečnom prostredí, bez rád a návodov sa dokážete lepšie spojiť sami so sebou. Rozhovor vyústi do Vášho priania želanej zmeny.

Následne pracujeme s pamäťou tela. Nejde o hypnózu ani regres, či iné zmeny denného vedomia. Cez spontánne gesto a kreatívnu imagináciu sa spojíte s hlbšími vrstvami Vašej pamäte. Preliečite, čo je potrebné, vytvoríte si nové vzorce a spôsoby reagovania na daný typ situácie. Ak ide o vec, ktorá sa už somatizovala (prejavuje sa na telesnej alebo telesno-energetickej rovine, pomôžeme si s liečivou silou hlások.

Celý proces je orientovaný na klienta, klient je jeho kapitánom a sám si určuje smer, intenzitu a hĺbku procesu, counsellor – sprevázdajúci ho naviguje na jeho ceste.

Na konci dostanente domácu úlohu formou koučingu. – to čo ste zvládli počas procesu. Proces pokračuje ďalej – v bežnom, každodennom živote sa stávate stále viac sami sebou.

Vlastne dostanete dve sedenia v jednom – counselling aj terapiu. A vlastne aj koučing, teda tri za cenu jedného 🙂

Znie to dobre, však?

O psychofonetike, priebehu sedenia, pôvode metódy sa dozviete viacu napríklad aj tu