Holistic coaching and counselling

Viacročné vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike

Pre všetkých, ktorí chcú lepšie pochopiť dieťa, jeho bytosť, vývin a potreby, organizujeme vzdelávanie waldorfskej pedagogiky pre prvé sedemročie Vzdelávanie Alma Sofia. Bližšie informácie nájdete v záložkách v menu Štúdium.

Waldorfská pedagogika je charakteristická celostným prístupom k človeku. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka – jeho myslenia, cítenia aj vôle. Je postavená na antroposofickom poznaní sveta, tak ako ho priniesol Rudolf Steiner.

Práca rodiča, vychovávateľa a učiteľa môže byť pre človeka jeho poslaním a príležitosťou pre osobný rozvoj.