Holistic coaching and counselling

Prednášky a workshopy

Milí priatelia,

chcete aj vo vašom spoločenstve, škôlke, lesnom klube, rodinnom/materskom centre vedieť viac o predprimárnej waldorfskej pedagogike, jej princípoch a zásadách, o vývine dieťaťa 0-7 rokov (prípadne aj 0-21 rokov), o škôlkarskej a školskej zrelosti, období vzdoru alebo iných výchovných témach…?

Rada prídem a urobím aj u vás prednášku, workshop, seminár.

Kontaktujte ma