Holistic coaching and counselling

Waldorfská hernička

HernickaWaldorfská pedagogika rešpektuje podstatu detstva a potreby dieťaťa v každej jeho vývinovej fáze. Dieťaťu umožňuje slobodne a vlastným tempom rozvíjať svoje schopnosti a sebadôveru v bezpečnom a láskyplnom prostredí bez tlaku na výkon.

V prvom sedemročí života sú pre učenie dieťaťa rozhodujúce zásadné dve skutočnosti: napodobňovanie (a vzor) a rytmus.

Deti vo veku 1-3 roky radi trávia čas s inými deťmi – v sprievode rodiča. Vo Waldorfskej herničke môžete zažiť atomosféru waldorfskej škôlky, inšpirovať sa a strávať príjemný čas s podobne naladenými maminami a ich deťmi.

Zaujíma Vás celostný pohľad na výchovu dieťaťa? Dodhodnite si osobné stretnutie (aj videohovor). Kliknite sem

Program: kolohra (spoločný kruh), deti: voľná hra a dospelí: ručná práca, spoločná desiatka

AKTUÁLNE: Herničky budú opäť prebihať v utorky o 9.00 – 10: 15 v MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava Ružinov. Začíname 29.9.2020

Cyklus má 6 stretnutí, cena je 45 eur na rodinu. Počet miest v skupine je obmedzený na 8, rezervujte si miesto. Druhý cyklus začína 10. novembra 2020. Môžete absolvovať prvú hodinu (za 8 eur), a potom sa rozhodnúť či pokračujete.

Informácie a rezervácie na waldorfska.hernička@gmail.com

WaldorfHracky

Princípy waldorfskej pedagogiky pre vek dieťaťa do (cca) 7 rokov.
Dieťa vo veku do 7 rokov prechádza vývinovou fázou, v ktorej sa v prvom rade potrebuje dobre “usídliť” vo svojom tele a naučiť sa ho ovládať. Dieťa rýchlo rastie a zároveň sa zázračným spôsobom učí vzpriamiť a chodiť, rozprávať a myslieť. Aký veľký je rozdiel medzi novonarodeným bábätkom a prvákom, ktorý sa so širokým úsmevom s vypadnutými zúbkami chystá do školy.
V tomto období sú životné sily dieťaťa, jeho vitalita potrebné na rast a formovanie tela so všetkými jeho orgánmi. Dieťa je veľmi otvorené voči okoliu, s bezhraničnou dôverou sa oddáva do starostlivosti rodičov a vychovávateľov.
Waldorfská pedagogika pre prvé sedemročie života si kladie za cieľ vytvoriť pre tieto deti bezpečné a láskyplné prostredie, v ktorom môžu deti z vlastných síl, vlastným tempom a vlastným spôsobom dozrievať. Ani tráva neporastie rýchlejšie, keď ju budete ťahať (vraj indiánske príslovie 🙂 )

V našej waldorfskej herničke preto pre deti vytvárame priestor na hranie (teda deti nevyučujeme), priestor na zmyslové zážitky (hračky sú z prírodných materiálov) a príležitosť pre jemný sociálny kontakt (malá skupina, jemné podnety, sprievod rodiča). Voľná hra dáva deťom príležitosť objavovať svet, spoločná hra v kruhu učí dieťa, že v spoločenstve sú aj pravidlá, ktoré sú dobré pre všetkých jeho členov.

Pedagogickými nástrojmi sú pre deti vo veku 0-7 rokov najmä rytmus a napodobňovanie.
Rytmus: Dieťa má rado, keď sa veci opakujú, tie ktoré dobre pozná (“ešte”). Dáva mu to pocit bezpečia a orientácie (“toto poznám, všetko je v poriadku”), opakovanie v dieťaťi jemným spôsobom upevňuje vnímanie vlastnej identity. Rytmické striedanie nádychu a výdychu, sťahu a uvoľnenia srdca, spánku a bdenia, ale aj striedanie dňa a noci, ročných období, toto všetko sú oživujúce a život udržiavajúce procesy.
Napodobňovanie: dieťa, aj nevedome, chce robiť to, čo robí dospelý. Vďaka tomu sa naučí chodiť, rozprávať a myslieť. Keď sme s deťmi, najmä malými, správame sa preto tak, ako chceme aby sa správali deti. Keď chceme aby deti boli pokojné, musíme byť pokojní. Keď chceme aby deti starostlivo zaobchádzali s deťmi aj hračkami, musíme to robiť aj my práve tak.

Máte otázky k výchove či rodičovstvu? Dohodnite si stretnutie tu

WaldorfskeBabikyProgram
Príchod na dohodnutú hodinu, privítanie

Spoločný kruh:
Privítanie a usádzanie sa v kruhu (rodič je stále s dieťaťom)
Pesničky sprevádzané rytmickými nástrojmi (deti aj rodičia) a hrou s loptičkami
Hry orientované vnímanie a spoznávanie tela – rodič so svojim dieťaťom
Voľná hra:
Deti sa hrajú, s rodičom, popri deťoch, či s deťmi, podľa veku a chuti
Rodičia môžu pozorovať svoje dieťa, nemusia robiť nič 🙂  majú aj priestor na drobnú ručnú prácu a rozhovor, pričom stále vnútorne sprevádzajú (vnímajú) svoje dieťa. Môžeme si pozdieľať problémy, skúsenosti a nápady.

Spoločné upratanie hračiek
Spoločná desiatka (jabĺčko).
Rozlúčka: pohojdanie dieťaťa a odchod. Rodiny odchádzajú jedna po druhej.