Holistic coaching and counselling

Psychofonetika a empatia

Čo je psychofonetika a ako funguje?

Psychofonetika je nástroj celostného rozvoja človeka. Na psycho-somatickej škále (psycho-fonetika) nám vie pomôcť pochopiť čo sa v nás deje, duševne aj na úrovni životných síl (fonémy – hlásky – majú vplyv na prúdenie životných síl, známych aj ako čchi, ki, prána atď.)

Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupnné bežnému rozpamätúvaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z ranného detstva a podobne. Napriek tomu tieto zážitky, vzorce správania a zvyky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.

Stáva sa často, že takéto nevyriešené situácie, vzorce správania, ale aj nedostatok určitej schopnosti či kvality si v našom živote začne pýtať pozornosť. Môže sa nám opakovať určitá životná situácia. Alebo nie sme schopní niečo zvládnuť, pričom nie je zjavná žiadna objektívna príčina neúspechu. Výrazne to ovplyvňuje náš život, vzťahy i telesné zdravie, pretože nevieme, čo v nás skutočne pôsobí.

Potrebujeme odložiť niečo staré, čo už nám neslúži, čo už nepotrebujeme. Niečo nové sa v nás potrebuje zrodiť a konať vo svete. Alebo jednoducho chceme lepšie porozumieť tomu, prečo sa niečo deje.

Strachy, bloky, reakcie, projekcie, potreba osobného rastu

Psychofonetika umožňuje zachytiť moment a pôvodnú príčinu vzniku týchto zážitkov. Pochopením a ošetrením minulosti sa tak môžu realizovať želané zmeny v súčasnosti.

Psychofonetika, metóda holistického osobného rozvoja používa metodickú empatiu ako nástroj pre prehĺbenie spojenia so sebou samým. Už takmer 30 rokov ju vyvíja spolu s mnohými  svojimi žiakmi a kolegami jej tvorca Yehuda Tagar. Viac info na www.pace.sk  a http://www.psychophonetics.org/methodical-empathy/

Nástroje psychofonetiky

Psychofonetika kombinuje empatický rozhovor a hlbokú inteligenciu tela, v ktorom sú uložené všetky zážitky – pamäť tela. Vyjadrením problému verbálne a následne cez gestá, pohyby, vizualizácie a zvuky ľudskej reči sa otvára rýchly prístup k pamäti tela a teda k hlbokým emocionálnym vrstvám zážitku, ktoré sa objavia ako konkrétne skúsenosti z minulosti.

Mení sa tak na hlboké porozumenie, kedy človek získava nový pohľad na vlastnú emocionálnu dynamiku a opakované, “automatické” správanie. Na základe tohoto nového pohľadu na samého seba sa môžu začať uskutočňovať praktické zmeny v jeho živote.

Viac o priebehu poradenského stretnutia si prečítajte tu.

Čo je to empatia?

Schopnosť vcítiť sa do pocitov a konania druhého človeka (http://slovniky.juls.savba.sk/)

Empatia – usilovanie sa vidieť svet očami druhého človeka. Nie je to „vrodená“ a „daná“ schopnosť. Každý z nás je viac alebo menej empatický, ale hlavné je, že empatia sa dá (na)učiť, dá sa rozvíjať a posilňovať – ako metodická empatia. Viac o štúdiu metodickej empatie si prečítaje tu: pace.sk

Profesionálny konzultant, poradca osobného rozvoja uplatňujúci princípy metodickej empatie Vám pomôže lepšie sa spojiť so svojimi pocitmi. Dá Vám možnosť uvidieť nové súvislosti Vašej osobnej situácie a pomôže Vám mobilizovať Vašu vôľu k želanej zmene.

Prečítaje si aj, ako prebieha poradenské stretnutie

Pekné video o empatii: