Holistic coaching and counselling

Prednáška – Dieťa 0-7 očami Waldorfskej pedagogiky

Dátum

Dieťa vo veku 0-7  očami Waldorfskej pedagogiky
Dieťa z nás urobí rodičov. Ale vieme, kto sa nám zveril do rúk, bezvýhradne a s nekonečnou dôverou? Čo potrebuje bytôstka, ktorá je plne odkázaná na našu starostlivosť a na to, že naplníme jej potreby?
Waldorfská pedagogika sa na dieťa pozerá z hľadiska jeho vývinových potrieb, ktoré sú určite iné po narodení, iné keď má napr. 3 roky, 7 rokov alebo 15 rokov…

hands-717520_1920Na prednáške sa porozprávame o:
Sedemročiach vo vývine človeka a o úlohe prvého sedemročia
Čo môžeme ako vychovávatelia pre dieťa v prvom sedemročí života urobiť?
Aký výchovný princíp je tomuto veku primeraný a ako ho aplikovať?
Sloboda a hranice vo výchove
Zrelosť pre kolektív (škôlkarska zrelosť)
Zrelosť pre učenie (školská zrelosť)
… a bude tiež priestor pre Vaše otázky.

Teším sa na Vás, Blanka.

Kde: Materské centrum Hojdana, Haburská 2, Bratislava-Ružinov
Kedy: Piatok 11.12.2015 o 10:30
Vstupné: 5 eur na rodinu
Plagátik na stiahnutie: PrednaskaDieta07ocamiWPHojdana

Ďalšie
články