Holistic coaching and counselling

december 2018

Waldorf, montessori a les

Waldorf, montessori alebo lesná pedagogika? Obrázky, otázky a praktické ukážky. Aj na vás čaká stretnutie s troma ženami, ktoré majú škôlku a zároveň sú jedny

Read More »

Mikuláško, dobrý strýčko

6. december – Mikuláš. Okolo postavy Mikuláša, biskupa z Myry (zomrel 6.12. v r. 343 n.l.) vzniklo množstvo legiend a zvykov. Mikuláš podporoval to dobré

Read More »