Holistic coaching and counselling

Mikuláško, dobrý strýčko

Dátum

6. december – Mikuláš. Okolo postavy Mikuláša, biskupa z Myry (zomrel 6.12. v r. 343 n.l.) vzniklo množstvo legiend a zvykov. Mikuláš podporoval to dobré v ľuďoch a keď v živote poblúdili, pomáhal im vrátiť sa na správnu cestu. Je aj patrónom námorníkov a lodiarov. Pekným zvykom je, že deťom dáva Mikuláš do topánky – ktorá symbolizuje to ako kráčam životom – povzbudenie na dobrej ceste. Niekedy aj varovanie keď kráčame nesprávne (uhlie, cibuľa), ale to by som malým deťom nerobila. Nerobme z Mikuláša malé Vianoce. Pár zdravých maškŕt stačí, keď deti zahltíme už v predstihu, na Vianoce budú presýtene a vyčerpané. Skôr či neskôr sa zrejme stretnete aj s otázkou vašich detí, či Mikuláš existuje. Pomaly na každom rohu, v obchodných centrách, na firemných oslavách a aj v škôlkach môžeme stretnúť ujov s bradou z vaty a vypchatým bruchom v červenom kabáte, niekedy sprevádzaných veselou swingovou hudbou. Toto nie sú Mikuláši, už majú pramálo spoločné so zbožným biskupom, ktorý pomáhal ľuďom ostať na dobrej ceste. Skutočný Mikuláš žil kedysi dávno, a my smieme byť dnes jeho pomocníci.

Blanka Lichtnerová – pedagogické poradenstvo, counselling osobného rozvoja

Ďalšie
články