Holistic coaching and counselling

Waldorfská pedagogika pre prvé sedemročie – cyklus verejných prednášok

Dátum

V polupráci s Ateliérom Les vás srdečne pozývame na prednášky o tom, čo prináša waldorfská pedagogika

Prvé stretnutie: 11.1. 2019
Premeny dieťaťa z pohľadu Waldorfskej pedagogiky.
Dieťa v prvom sedemročí. Prvé tri roky dietaťa – zázrak vzpriamenia, rečí a myslenia. Fantázia, nuda a túžba učiť sa.
Premeny detskej hry. Detská kresba – čo z nej môžeme vidieť?
Čo potrebujeme vedieť o vývine dieťaťa, aby sme lepšie porozumeli tomu, čo vidíme.

2. stretnutie 8.3.2019 – Pozor, pre chorobu presunuté termíny:
Pedagogické nástroje Waldorfskej pedagogiky pre vek 0-7 – časť 1/2
Rytmus – Význam, princípy, druhy rytmov.
Ročný kolobeh prírody a sviatkov ako najdôležitejší rámec pre výchovu dieťaťa v predškolskom veku. Sviatky a slávnosti, pozadie a realizácia.

3. stretnutie 26.4.2019
Pedagogické nástroje Waldorfskej pedagogiky pre vek 0-7 – časť 2/2
Napodobňovanie a vzor – „ukáž mi, čo to znamená byť človekom“ a sebavýchova. Zmysly – brány do sveta – výchova zmyslov v predškolskom veku.

4. stretnutie 3.5.2019
Výchovné výzvy: hranice 
Potrebujú deti hranice? Sloboda a zodpovednosť, nesloboda a svojvôľa. Ako sa s vývinom dieťaťa mení úloha vychovávateľa? Rešpekt voči sebe i druhým je základ pre láskyplné a zdravé spolužitie.

Čas stretnutia: 16,00 – 19,00 hod.
Miesto: Ateliér Les, škola
Vstupné: 15 Eur/prednáška
Zvýhodnené vstupné na celý cyklus: 50 Eur

Prihlasovanie na: alica@atelierles.sk

Ďalšie
články