Holistic coaching and counselling

február 2016

Pochybnosť, môj verný spoločník

Funguje psychofonetika? Keď pracujete s psychofonetikou, ušetríte za kino 🙂 také napínavé príbehy, ako sú zapísane v nás všetkých, dokáže vymyslieť iba Scenárista Život. Môj

Read More »

Empatia je nový stav vedomia

„Nedostatok empatie nie je problém, ktorý treba vyriešiť. Empatia je nový stav vedomia. “ (Yehuda Tagar, tvorca Psychofonetiky a Metodickej empatie) Nepozerajme sa na ľudí,

Read More »