Holistic coaching and counselling

Empatia je nový stav vedomia

Dátum

„Nedostatok empatie nie je problém, ktorý treba vyriešiť. Empatia je nový stav vedomia. “

(Yehuda Tagar, tvorca Psychofonetiky a Metodickej empatie)

Nepozerajme sa na ľudí, že sú „pokazení“ a treba ich „opraviť“ a potom už budú „normálni“.  Túžba po zmene môže byť aj ohlasovaním sa niečoho nového, nového štádia osobného rastu. Ako bábätko, keď sa narodí, ako dieťa, ktoré sa mení na pubertiaka.

premena

 

Ďalšie
články