Holistic coaching and counselling

Dieťa 0-7 v Lesnom klube Pramienok (prednáška)

Dátum

Praktická, zmysluplná a celostná, to je pre mňa waldorfská pedagogika. Teším sa rastúcemu záujmu o ňu vo viacerých iniciatívach, napríklad aj v Lesnom klube Pramienok v bratislavskom Lamači. Ste srdečne vítaní 20.5.2017 od 16:00 do 18:00.
Tuto je pozvánka od nich:

Dieťa vo veku 0-7 rokov z pohľadu waldorfskej pedagogiky

Srdečne Vás pozývame na prednášku spojenú s besedou so skúsenou lektorkou Blankou Lichtnerovou, ktorá je spoluzakladateľka vzdelávania v predprimárnej waldorfskej pedagogike a waldorfskej škôlky Hájanka v Bratislave. Pracuje ako vychovávateľka detí predškolského veku, organizátorka a lektorka vzdelávania a poradca osobného rozvoja pre dospelých.
Na prednáške sa dozvieme o vývojových fázach dieťaťa v prvom sedemročí a nástrojoch, ktoré ponúka waldorfská pedagogika. Čo znamená zdravý rytmus dňa? Aká je sila rozprávky? Aký význam má voľná hra? Čo je školská zrelosť a ako môže prebiehať adaptácia na škôlku. A mnoho iného…(voľba témy podľa záujmu účastníkov).
Predpokladám že nám prednáška prinesie veľa inšpirácie.
Ideálne by bolo prísť bez detí. Ak nie, stráženie detí bude zabezpečené.
Prednáška sa bude konať u nás v Lamači na domčeku v hornej miestnosti herničky 20. mája v sobotu od 16 do 18hod. Vstupné činí 5 euro na osobu. Počas sedenia bude zabezpečené malé občerstvenie

 

 

Ďalšie
články