Holistic coaching and counselling

Ateliér Les: Dieťa vo veku 0-7 rokov z pohľadu waldorfskej pedagogiky (seminár)

Dátum

Milí priatelia, 3. júna,  medzi 16,30 – 19,30  ma nájdete v Ateliéri Les

ak Vás zaujímajú nasledovné otázky:

Ako môžem lepšie porozumieť správaniu môjho dieťaťa?

Ako môžem podporiť vývin dieťaťa tým, že ho nebudem urýchľovať ani spomaľovať?

Čo odo mňa dieťa potrebuje?

Prednáška s diskusiou: Dieťa vo veku 0-7 rokov z pohľadu waldorfskej pedagogiky

čakajú Vás témy:

– kto je to dieťa

– telesný vývin a vývin vedomia idú ruka v ruke

– pedagogické nástroje

– hry, hračky, detská kresba

– sebavýchova

 

Pre informácie a prihlasovanie prosím priamo kontaktujte organizátora – Ateliér Les   alica@atelierles.sk

Ďalšie
články