Holistic coaching and counselling

Counseling – čo je to?

Dátum

Rozhovor medzi Klientom (K) a Counselorom (C)

K: rozmýšľam, či prísť na poradenské stretnutie s counselorom. Čítala som si ako to prebieha, ale čo ak nebudem schopná naplniť požiadavky counselora? Čo ja viem či viem robiť gestá alebo si niečo vizualizovať? Radšej by som dostala radu od autority. Ale, zároveň, nemám už chuť rešpektovať vonkajšiu autoritu.

C: A čo, ak tou autoritou, ktorá Ti dá radu, budeš ty sama?

K: A to by už ako fungovalo? Potom predsa nemusím za nikým chodiť.

C: Funguje to tak, že klient a counselor (spoločník – sprievodca) sa stanú tímom. Counselor pomôže klientovi – aby si dal radu sám sebe („neviem si dať rady, neviem si poradiť“).

Jedna klientka mi povedala – „no tak na toto som mohla prísť fakt aj sama… ako to, že som na to neprišla?“

K: A čo potom tie gestá a vizualizácie, ako to súvisí s radou?

C: Keď klient dá radu sám sebe, urobí to tak, že vysloví prianie. Ako by To chcel. Čo by už nechcel. Priaie potom slúži ako ukazovateľ smeru, kam counselor klienta sprevádza.

K: Aha. Keď si dám radu sama sebe, stávam sa sama sebe autoritou. To už sa potom ale ťažko hľadá výhovorka, prečo sa jej nedržím.

C: 🙂

K: Už som sa veľakrát rozhodla, že niečo chcem inak, že chcem niečo zmeniť. Prestať robiť, začať robiť, robiť inak, a nedarí sa mi. Prečo by práve táto rada, toto prianie malo byť iné?

C: Často je to tak, že jedna naša časť niečo úprimne chce. Ale spravidla, a s istotou vtedy, keď sa nám nedarí realizovať, čo sme si zaumienili, je tam aj iná časť mňa, ktorá ale chce niečo iné. A aj ďalšie časti mňa, moje ďalšie podosobnosti, časti mojej duše. Tak vzniká vnútorný boj, ktorého výsledkom je paralýza a želaná zmena nenastane. 5 koní ťahá jedným smerom, 5 opačným a čo sa stane s vozom?

K: Bude stáť na mieste, alebo sa postupne rozláme. Presne tak sa niekedy cítim.

C: Áno, všetci toto zažívame.

K: A teda prečo by to malo byť inak, keď ma k prianu sprevádza counselor?

C: Counselor ti pomôže všimnúť si niečo nové na tvojej situácii. Získaš voči nej novú perspektívu, nové poznanie. Pozrieš sa na ňu z miesta, na ktorom si ešte nebola. A z toho miesta môže prísť prianie, ktoré pred tým nebolo možné si urobiť.

K: Vysvetli mi to lepšie.

C: Vo svojej situácii žiješ každodenne. Ako keď chodíš v úzkych uličkách mesta, alebo v hustom lese, alebo možno občas aj v bludisku. Niektoré chodníčk poznáš veľmi dobre, možno si ich prešla všetky už veľa krát. Counselor ti pomôže pozrieť sa zhora. Pomôže ti nájsť svoju mapu. A ty sa rozhodneš, kam chceš ísť.

K: Aha, pomôže mi získať nadhľad. Ako to urobí?

C: Nadhľad môžeme najlepšie získať tak , že do so situácie – ponoríme hlbšie.

K: Mám sa do svojich starostí a bolesti ponoriť ešte hlbšie???

C: Môžeš sa rozhodnúť. Či si danú situáciu chceš nechať tak ako je a hľadať spôsoby, ako bolesť a frustráciu necítiť. Na to existuje dostatok legálnych aj nelegálnych spôsobov.
Alebo sa môžeš roznodnúť, že chceš zmenu. Že chceš vedieť, prečo ti vlhnú steny v dome. Čo ak v pivnici prasklo potrubie a je plná vody. Chcela by si o tom vedieť? Alebo radšej nie.

K: Čo všetko sa dá takto riešiť, s týmto tvojim psychofonetickým couselingom?

C: Viem ti povedať príklady toho, s čím klienti ku mne prišli.

Každá výzva môže byť potenciálne príležitosťou pre ďalší rast.

Informujte sa a dohodnite si stretnutie na blanka.lichtnerova @ gmail.com

Spoločne nájdeme aj tú Vašu mapu.

Viac informácií najdete na mojej webke blankalichtnerova.sk

Ďalšie
články