Holistic coaching and counselling

preco to nefunguje (aj ked to funguje)

Nestačí ale ploše afirmovat
Je potřeba zasazovat tyto věty do kontextu
Hledat konkrétní příklady, jak je můžu žít
a dělat experimenty do nového území
Na začátku budu převážně selhávat
– starý vzorec bude ještě příliš silný –
ale přesto budou moje chování a pocity
už od začátku v něčem jiné než dřív
Pokračujte a časem se starý a nový program
začnou mezi sebou mastit vcelku vyrovnaně
a nakonec, a možná to nemusí trvat celý rok,
získá nový, dospělý, návyk převahu