Holistic coaching and counselling

Nové Zámky – Potrebujú deti hranice?

Dátum

Prednáška a diskusia pri čaji

Zaujímate sa aj Vy o zdravý vývin dieťaťa v rámci určitých hraníc, ale aj slobody? V prostredí s dohodami a pravidlami, ale aj prirodzenou dôverou a rešpektom? Ako sa mení úloha vychovávateľa? Ako dosiahnem, aby bolo dieťa spokojné a v bezpečnom prostredí?

Porozprávame sa o tom, ako nastaviť hranice vo výchove detí, keď chceme,
aby z dieťaťa raz vyrástol slobodný človek, s rešpektom voči sebe, okolitým ľuďom a prostrediu.

Kde: Živá škola ZŠ Mostná 3, Nové Zámky
pre veľký záujem presunuté na nové miesto
V lesnej škôlke pri berku, Tatranská 174, Nové Zámky
Kedy: 19.11 2018 v čase od 17.00 do 18.30
Vstupné: 5 Eur
Nahlásenie svojej účasti na telefónnom čísle : 0903 869 844
Akcia je určená pre dospelé osoby ( rodičov, učiteľov, vychovávateľov, atď…)

Teším sa na stretnutie s Vami 🙂

Blanka.

Ak chcete prednášku, workshop či osobné stretnutie aj vo Vašom meste či zariadení, kontaktujte ma.

Ďalšie
články