Holistic coaching and counselling

Psychofonetika

Osobný rozvoj (psychofonetický counselling)

Pedagogické poradenstvo, prednášky, workshopy

Dohodnite si stretnutie

Chcete

– byť viac sami sebou
– mať dobré vzťahy
– prekonať svoje obmedzenia a zlozvyky
– byť profesionálnejší v práci s ľuďmi?

V bezpečnom priestore, vďaka hlbokej empatii, nájdete v sebe nový pohľad na to, čo sa deje.

Psychofonetický counselling Vám pomôže prekonať strachy, zmeniť vzorce a programy, pracovať s hnevom a porozumieť svojmu konaniu.
Môžete nájsť to svoje „pravé povolanie“ či poslanie.
Vyhnete sa vyhoreniu, zvládnete stres a budete komunikovať kvalitnejšie – hlbšie, jasnejšie, pohodovejšie.
Spojíte sa so svojimi pocitmi, môžete sa nechať viesť srdcom a nastavovať si zdravé hranice.

Psychofonetika je terapeutická metóda pre osobný rozvoj postavená na celostnom vnímaní človeka. Pracuje s empatiou v rozhovore a vnímaním svojho tela. Vďaka kreatívnej imaginácii, inšpirácii a intuícii uvidíte príčiny toho, čo sa deje a následne môžete aj urobiť zmeny.

Budem Vás s rešpektom sprevádzať na dobrodružnej ceste za pravdou, poznanim a pozitivnou zmenou.

Komunikácia v
Slovenčine
Angličtine
Nemčine

Zmeňte krízu vo svojom živote na príležitosť pre osobný rast. Dohodnite si osobné stretnutie.

Waldorfská pedagogika: Detstvo nie sú preteky.

Ako vychovávať a vzdelávať deti?
Ktorá kniha je tá najlepšia?

Deti samotné sú tou knihou, z ktorej majú čítať rodičia, vychovávatelia a učitelia. Nevyvíjajú sa podľa tabuliek, ani podľa pedagogických učebníc, ale podľa svojich potrieb a možností.

Vývin človeka prebieha podľa určitých zákonitostí, ktoré je dobré poznať a rozumieť im.

Rodič je pre dieťa tou najdôležitejšou osobou.
Pomôžem Vám vedieť, a aj vidieť lepšie seba, vaše dieťa a pochopiť, čo sa deje.
Spoločne pohľadáme spôsoby ako situáciu zlepšiť.

Ponúkam:
Individuálne pedagogické poradenstvo
Podporne skupiny rodičov
Prednášky, semináre, workshopy – aj vo vašej škôlke, rodinnom či komunitnom centre

 

BL1Blanka Lichtnerová, poradenstvo osobného rozvoja.