Holistic coaching and counselling

Dieťa potrebuje našu lásku 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní do roka.

Dátum

Aké sú potreby dieťaťa a ako sa menia, keď dieťa rastie? Aké sú rodičovské úlohy – ale aj obavy, pochybnosti, prečo sa na deti (a aj na seba) niekedy hneváme?
Kde nájdeme podporu? Je možné že v tom nie sme sami?

Je možné vyliečiť svoje vnútorné dieťa a postarať sa o neho.
Je možné naučiť sa zvládať svoje neželané reakcie, strach a pochybnosti.
Hanba a vina už nemusia byť radcami.

Pozývame Vás na prednášku o vývinových potrebách dieťaťa spojenú
s rozhovormi a praktickými cvičeniami.

Spojením waldorfskej pedagogiky a psychofonetiky (www.pace.sk) sa usilujeme dať rodičom a vychovávateľom praktické poznatky a zručnosti na to, aby porozumeli potrebám detí a dokázali ich napĺňať – a nezanedbávali pri tom tie svoje.

Kedy: 7.5.2016 17:00-19:00
Kde: Hlavná 119 (Jazyková škola Mortimer), Košice
Vstupné: 7 eur
Prihlasovanie: pace.slovakia@gmail.com (je potrebné sa prihlásiť, kvôli počtu miest, poprosíme do 2.5.2016)

Ak by ste uprednostnili individuálnu konzultáciu, prosím dohodnite si termín vopred mailom.

 

Ďalšie
články