Holistic coaching and counselling

Čo je to waldorfská pedagogika

Dátum

„Ako to robíme vo waldorfskej škôlke?“

Pozývam Vás na prednášku s diskusiou pre verejnosť

Priblížime si základné princípy waldorfskej pedagogiky, v súvislosti so zdravým
vývinom a potrebami malého dieťaťa (0-7r).

Sobota 7.4.2018, 17,30-19,00 h
Waldorfská škôlka Hájanka, Kutlíkova 13/D, Bratislava-Petržalka

Tešíme sa na Vás!

Príspevok 7 Eur, prihlasovanie mailom skolka@hajanka.sk

Ďalšie
články