Holistic coaching and counselling

podujatia

podujatia

Potrebujú deti hranice?

Na prednáške s diskusiou sa porozprávame o tom, ako nastaviť hranice vo výchove detí, keď chceme, aby z dieťaťa raz vyrástol slobodný človek, s rešpektom

Read More »

Waldorf, montessori a les

Waldorf, montessori alebo lesná pedagogika? Obrázky, otázky a praktické ukážky. Aj na vás čaká stretnutie s troma ženami, ktoré majú škôlku a zároveň sú jedny

Read More »